ข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลศิษย์เก่า

            โดยศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านปางสุดทุกรุ่น ได้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาที่ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่าไว้แล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพื่อนร่วมรุ่น หรือหากท่านต้องการอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการติดต่อประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่ e-mail : alumni@banpangsud.ac.th

 

Copyright © Notecyber.com 2017